Jedním z cílů Kokozy je napomáhat komunitám. Nejde jen o propojování lidí online, ale také o setkávání tváří v tvář.
Jakub Reichl, Kokoza

Činnost Kokozy, jež podporuje vznik zelených ploch v ČR, nespočívá jen ve zřizování krásných zahrad a kompostování bioodpadu. Důležitou roli v její misi hraje komunita a propojování lidí. Mapotic Kokoze pomáhá tím, že umožňuje sdílet nástroje, znalosti, a dokonce i žížaly. Přispívá tak k budování, růstu a mapování prosperujících ekologicky orientovaných komunit v ČR.

Ve společnosti Kokoza se Jakub Reichl stará o procesy.

Začínáme malými, ale udržitelnými změnami

Kokoza věří v udržitelnou budoucnost. Aby jí dosáhla, přikládá hlavní význam propojování lidí v reálném životě. To je přesně role pro platformu, jako je Mapotic.
Jakub se svou komunitou začal využívat online nástroje k mapování městské zeleně, protože má ambici rozšiřovat zelené plochy ve městech a propagovat udržitelný způsob života. To se daří díky lidem uznávajícím podobné hodnoty, vyměňování poznatků, poskytování pomůcek ke kompostování bioodpadu a osvětě v oblasti udržitelnosti. Orientace na komunity byla přirozeným krokem.
Nyní spojujeme řadu různých komunit. Některé se soustředí na kompostování, zatímco jiné zajímají zahrádky na ulici nebo komunitní zahrady, kde se pěstuje ovoce a zelenina. Principy, jimiž se přitom řídíme, jsou udržitelnost, ekologie a propojování komunit,“ vysvětluje Jakub Reichl.
Kokoza též klade důraz na výměnu, sdílení či směňování zahradnického materiálu včetně nářadí, kompostu a žížal. Totéž platí i pro výměnu znalostí. Vzdělávání a porozumění tématu je nezbytné k tomu, aby nově vytvořená místa mohla prosperovat.

Komunitní zahrada Vidímova je jedním z míst, kde se lidé mohou setkávat.

Výzva

Kokoza si všímá toho, jak jsou dnes lidé ve městech izolovaní. Vnímá toto téma vážně a hledá cesty, jak to změnit.Ve městech,“ pokračuje Jakub, „je lepší jít ven a potkat se s lidmi třeba v komunitních zahradách. Je potřeba, abychom s ostatními byli v kontaktu nejen online. Jde o to se potkat osobně.
Protože tým Kokozy vidí hodnotu v propojování, pracuje na vytvoření jedinečného digitálního hubu, který naplňuje cíle udržitelnosti a socializace.
V oblasti udržitelnosti a životního prostředí existuje mnoho mapových projektů a spousta z nich je úspěšných. Jsou však rozptýlené, a nabízí se tedy myšlenka, zda je všechny nespojit do jednoho,” míní Jakub.

Řešení

Kokoza přirozeně potřebovala dát o zajímavých místech vědět lidem a udržitelným komunitám. Online mapa byla nasnadě. Přestože je digitální platforma pro Jakuba a jeho komunitu klíčová, bylo důležité, aby její používání nebylo na úkor fyzického setkávání. Mapotic těmto potřebám vyhověl. „Pokud jde o soužití digitálního a reálného světa, digitalizace je dnes přítomna všude,“ říká Jakub. „Lidé by se měli více soustředit na reálné zážitky. Namísto trávení času na Twitteru, Facebooku či WhatsAppu by se měli potkávat osobně. O to se naším projektem na Mapotic snažíme – napomáhat tomu, aby se lidé s podobnými zájmy setkávali v reálném životě.
Kokoza tedy používá mapovou platformu k tomu, aby se nadšenci do ekologie setkávali a dozvídali se, kde jsou ve městě zelené plochy. To, že Mapotic taková setkávání umožňuje, znamenalo opravdový průlom.
Trnitá cesta nakonec dospěla k holistickému spojení udržitelnosti a k nalezení způsobu, jak pomáhat lidem se vzájemně propojovat a vytvářet něco úžasného. Od skromných začátků, kdy si lidé vyměňovali žížaly a kompost, přišla organizace po čase s nápadem komunitních zahrad.
Další rozvoj nastal, když se Kokoza rozhodla vybudovat komunitu lidí používajících mapu a zapojila ji do testování obchodních případů. Díky tomu začala více využívat svůj vliv a budovat nové komunikační kanály. „Pro nás je nejdůležitější, že komunita roste,“ dodává Jakub, „že se připojují noví lidé, kteří nacházejí nová místa a spojují se s ostatními. Hlavním cílem je ohled na přírodu. Snažíme se usnadnit lidem předávat si znalosti v oblasti udržitelného životního stylu. A také jim pomáhat, aby cítili, že jsou součástí něčeho většího a že jejich činnost má pozitivní dopad.

Kokoza umožňuje sdílení a výměnu zkušeností i produktů. To lidi baví, a proto jsou komunity kolem Kokozy živé a stále rostou.

Výsledky a přínos

Opravdové štěstí pro Kokozu znamená, když členská základna komunity roste, když se o organizaci vyjadřují kladně v médiích, ale především, když se leadeři potkají s lidmi v zahradách a slyší pozitivní ohlas u místních komunit.
Mapotic se nyní využívá hlavně k výměně žížal do vermikompostérů Urbalive, které vzešly ze spolupráce Kokozy s designérem Jiřím Pelclem. Výrobek inspirovaný udržitelností získal v roce 2017 cenu Red Dot za design. Jeho význam pro udržitelnost je mnohem větší než samotné ocenění: v komunitě o vyměňování žížal kolují zajímavé historky. Lidé směňují žížaly za olivový olej, čokoládu nebo ručně malované hrnky. Kokoza byla dokonce u toho, když se některá setkání navázaná přes výměnu vyvinula v trvalé vztahy.
Platforma Mapotic pro Kokozu představuje důležitý nástroj pro zpětnou vazbu od samotných členů komunity a pomáhá rozpoznat nová místa a způsoby, jak v současné společnosti zavádět udržitelný životní styl. Tým Kokozy má možnost pracovat s upřímnými názory a podněty, jak komunitu rozvíjet. Například nedávno vznikl nápad uspokojit neustále rostoucí poptávku po žížalách tím, že se v komunitních zahradách vytvoří žížalí farmy. Koncept měl též podpořit prodej potřebného vybavení, jako jsou kompostéry Urbalive nebo vyvýšené záhony na pěstování zeleniny v komunitních zahradách na e-shopu Kokozy.
Mapko.cz, jak se projekt Kokozy na Mapotic jmenuje, znamenal pro organizaci i členy komunity významný mezník. Členové komunity díky němu dokážou více, přestože investují méně energie – věci opravují, mění jejich využití a pečují o své okolí.
A nyní? Mapotic se v srdcích komunit kolem Kokozy zabydlel. Dál bude hrát klíčovou roli a pomáhat Kokoze získávat kladnou zpětnou vazbu od členů a návštěvníků, informovat o jejich úspěších a motivovat je, aby ve svém úsilí pokračovali.

Komunita Kokoza
Poslání Podporovat šíření zeleně a zasloužit se o udržitelnější budoucnost ČR.
Velikost 1000+ aktivních uživatelů
Webové stránky www.mapotic.cz/kokoza, www.mapko.cz

Related Posts

mpt-logo-white3_

Pracujte s daty nad mapou jako nikdy dřív. Zobrazujte, sledujte a využívejte dynamická data ve prospěch svého projektu.

Řešení

Přidejte se k nám

eu-logo
EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Praha – pól růstu ČR

praha-logo

V roce 2020 získala firma Mapotic, s.r.o podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes II. výzvu specializovaných voucherů (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0./16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast frimy Mapotic s.r.o. na projektu Mapotic v místě realizace Praha za účelm zvýšení konkurenceschopnosti projektu. Očekávaným výstupem je inovace a uvedení na trh dalších služeb a produktů společnosti.

© Mapotic 2022 All rights reserved.