Začněte s “Proč”

Mnoho uživatelů platformy Mapotic zakládá mapy s cílem zmapovat, co je pro ně důležité. A nebo to chtějí sdílet s ostatními a spojit se s lidmi podobných zájmů.

Mapko: mapa komunitních zahrad a kompostérů
Mapa komunitních zahrad Mapko.cz
Na téma úspěšných projektů a podnikání byla napsána celá řada knih, a to nejen v startupovém světě. Jednou z nejznámějších je Start With Why od Simona Sinka. Popisuje, jak úspěšně uskutečnit záměr, o jehož poslání jste vnitřně přesvědčeni tak silně, že na cestě k cíli jste schopni překlenout všechny možné problémy a nezdary.

Dalšími důležitými vodítky jsou např. Lean Canvas (případně Value Proposition Canvas), který vám pomůže sumarizovat myšlenky, porovnat svůj nápad s jinými již existujícími projekty a také vám dá základ pro budoucí možné jednání se sponzory, partnery či investory projektu.

Mapko: mapa komunitních zahrad a kompostérů
Value Proposition Canvas Zdroj obrázku: B2B International

Na jaký typ projektů se hodí Mapotic?

Většinu dlouhodobě prosperujících a aktivních projektů  lze rozdělit dle motivace k jejich založení do následujících skupin:

 • mapování hobby, záliby či lidské aktivity,
 • příprava a rešerše informací pro plánování cesty,
 • sledování socioekonomických a environmentálních problémů a vizualizace jejich výskytu v mapě,
 • mapování míst důležitých pro určitou lidskou aktivitu,
 • vytváření map spojujících nabídku s poptávkou,
 • vizualizace dat důležitých pro podnikání či byznys.

Stáli jsme při zrodu desítek projektů, u nichž hraje klíčovou roli mapa. Řada z nich je úspěšná od samého začátku, jiné se rozjet nepodařilo. Jejich autorům většinou nadšení a síly došly dřív, než se jim podařilo aktivizovat cílovou komunitu. Další typ map představují ty tzv. jednorázové: např. naplánování trasy výletu, aktivity při pobytu během dovolené (návštěvy památek, zábavných akcí…) atd.

Všimli jsme si, že ty dlouhodobě úspěšné mají často několik společných charakteristik:

 • Za projektem stojí člověk, komunita nebo organizace, která se dané oblasti věnuje dlouhodobě a s entuziasmem.
 • Od mapy potřebuje víc než  pouhé zobrazování bodů – nejčastěji zapojení uživatelů do tvorby obsahu či možnost hodnocení, složitější strukturu informací, kategorizaci a filtrování míst atd.
 • V průběhu času je přidáván nový obsah a starý je pravidelně aktualizován.
 • Mapa slouží externím či interním uživatelům pro lepší rozhodování, ať už kolem volnočasových aktivit či environmentálních nebo byznysových otázek.

Zmapování konkurence

Prvním krokem před zahájením většiny projektů je rešerše podobných projektů a konkurence. Podle typu projektu hledejte lokálně v rámci vaší oblasti, státu, při větších projektech po celé zeměkouli.

Také Vozejkmap je příkladem úspěšného mapového projektu.
Různé projekty mapující místa přístupná na vozíku - český Vozejkmap.cz, slovenský Vozickar.sk a Wheelmap org působící globálně
Pro řadu projektů je vhodnější pracovat lokálně a rozjíždět samostatné větší (národní) projekty až časem, než s projektem rovnou mířit na globální úroveň. Použití stejného národního jazyka, detailní znalosti kulturních specifik, lepší orientace na místním trhu a v oblasti, kde správce mapy žije a také větší šance na zapojení lokální komunity do něčeho, co je jim bližší – to vše představuje vyšší pravděpodobnost možného úspěchu.

Abyste zjistili, jak je na tom vaše konkurence, pro začátek bohatě stačí Google. Pokládání správných dotazů týkajících se tématu vašeho projektu vás navede k tomu, co potřebujete vědět. Vhodné je rovněž využití srovnávacích platforem jako ProductHunt či AlternateTo aj. Vše, co s vaším projektem souvisí přímo nebo okrajově, si napište a ty nejlepší nápady konkurence podrobně prozkoumejte – měli byste najít dostatek důvodů, proč zakládat nový projekt či mapu. Hodit se vám může i výše uvedená segmentační mapa či Lean Canvas.

Zjištění velikosti trhu

Dále je dobré v dané sféře vědět, jak je daný trh velký, kolik lidí (potenciálních klientů) se do něj může zapojit nebo jak velkou kupní sílu mají. Tyto informace se budou hodit především při vyjednávání s případnými partnery, investory či konkurenty.

Kromě použití vyhledávačů se hodí projít Facebook stránky a skupiny a udělat si přehled o těch největších, které se nějak vztahují k vašemu budoucímu projektu. Ty mohou v budoucnu sloužit jako dobrý zdroj akvizice lidí, které váš projekt může zajímat.

Je dobré znát největší hráče v oboru či zamyslet se, komu by se mohla hodit viditelnost u lidí a firem zabývajících se danou problematikou či aktivitou. Výrobci zboží nebo třeba podniky, které by rády oslovily lidi z dané skupiny hledají nadšené zaměstnance.

Graf ilustrující potenciál trhu v konkrétní oblasti Zdroj: Ameriresearch.com

Pokud budete shánět externí financování projektu, potenciální sponzory či investory budou pravděpodobně zajímat bližší informace o velikosti a možnosti reklamy či zviditelnění značky. Přípravu prezentačních materiálů byste tedy rozhodně neměli podcenit.

Dělejte to srdcem a s plným nasazením

Řada tvůrců úspěšných map je aktivní v dané oblasti offline i online delší dobu a věnuje se této práci či danému tématu. Mají k němu silný vztah, je jejich životní náplní, která jim dává smysl, inspirací či posláním. (viz Start with why).

Dejte dohromady kvalitní obsah, který bude lidi zajímat

Nedoporučujeme kopírovat texty, vždy je lepší mít nové, unikátní anebo ty podobné alespoň opsat jinými slovy. Využijte také naplno všech možností, které vám mapy poskytují – u každého místa lze mít mnoho atributů a parametrů. Navíc: čím lépe informace strukturujete, tím lépe se v ní budou návštěvníci orientovat a tím více bude mapa vidět ve vyhledávačích.

Přečtěte si také tipy, jak nastavit vaši novou mapu.

Před tím, než ukážete mapu ostatním nebo ji začnete sdílet a šířit je třeba dosáhnout jisté hranice “minimální atraktivity”. Lidé jsou dnes zahlceni informacemi, a pokud jim ukážete prázdnou mapu s pěkným názvem, možná vás podpoří vlídným slovem, ale nečekejte, že začnou přidávat obsah (nikdo nechce být první), hodnotit nebo mapu doporučí ostatním.

Podle typu projektu dává mapa smysl a poskytuje užitek ostatním, pokud jsou v ní minimálně desítky, ale spíše stovky míst. Ty tam můžete dostat buď manuálně, nebo si je nejprve připravte do tabulky (xls, spreadsheet) a následně importujte. Pro různé oblasti lidské činnosti a pro různé obory již existují mapy nebo databáze, které jsou volně k dispozici. V jiném případě je zakladatel již přestal spravovat, a pak stojí za to se s ním spojit a požádat jej, zda by vám data poskytl. Ta je následně možné do vaší mapy v Mapoticu hromadně importovat.

Pozvednout úroveň mapy a zaujmout tak více návštěvníků dokážou atraktivní obrázky, případně videa. Ta lze vkládat do mapy přímo z YouTube.

Propagace aneb jak mapu dostat mezi lidi

Ať už máte free mapu, mapu na vlastní doméně či mobilní aplikaci, ve většině případů chcete, aby se dostala k co nejvíce lidem. Vyzkoušejte pár našich tipů, které vám můžou pomoci:

 • Kvalitní a jedinečný obsah – dostane vás na vyšší pozice ve vyhledávačích.
 • Sociální sítě a skupiny – do skupin nespamujte, ale obracejte se na správce. Ptejte se jich, zda se jim váš projekt nelíbí natolik, aby na něj ve skupině odkázali.
 • App Store – dobrý název, screenshoty a popis na App Store vám můžou přivést další uživatele.

Měření dopadu a užitečné statistiky

Řídit projekt bez statistik je jako řídit auto se zavázanýma očima. K tomu, abyste uskutečnili správné mediální a marketingové kroky, potřebujete znát návštěvnost, počet událostí uskutečněných na vaší mapě, trendy či reakce na sdílení.

Využívejte pravidelné měření návštěvnosti k lepším výsledkům.
Statistika návštěvnosti, na které je zřejmý nárůst návštěvnosti mapy po spuštění Facebookové kampaně.

Sponzoři a reklama

Je důležité se zamyslet nad tím, proč by měl sponzor či partner na projekt přispívat. Většinou to je zviditelnění před správnou cílovou skupinou či příspěvek na správný projekt, který se dá využívat při mediální komunikaci a propagaci. Takto je možné zlepšovat povědomí o značce u stávajících či nových klientů.

Logo sponzora či partnera lze umístit do hlavičky stránek nebo s ním pracovat sofistikovaněji při nahrávání mapy v pozadí, případně doporučujeme decentní umístění “Sponsored by” pod logo projektu.

V prémiové verzi Mapotic lze kromě jiného přidat logo sponzora při nahrávání mapy, do hlavičky projektu, do stránky about atd.

Propagace je možná také přímo u jednotlivých míst – v jejich rámci lze odkazovat na související stránky s větším komerčním potenciálem (např. e-shop atd). Popřípadě je možné pro sponzora na domluvenou dobu založit speciální kategorii. Například na mapě cyklistických tras můžete přidat speciální kategorii “Prazdroj pro osvěžení”.

Mobilní aplikace zase umožňuje spustit cílenou reklamu, která je zaměřena určitý prostor. Používáme Google Firebase a Adwords, můžete tedy využívat sílu těchto nástrojů.

Drobní sponzoři a dárci

Do projektu lze umístit odkazy na služb jako české Darujme.cz nebo nadnárodní Click and Pledge, Fundly, projekt je rovněž možné provázat s crowdfundingovými a dalšími platformami.

Projekt lze propagovat více způsoby - webem i aplikací
Ukázka appky Ocearch

Ukázky úspěšných inspirativních mapových projektů

Vozejkmap: webová mapa a mobilní aplikace s více než 12 500 bezbariérovými místy v ČR

Mapko: mapa míst spojených s kompostováním a pěstováním ve městě. Najdete tu vše od komunitních zahrad až po souseda, který vám dá pár žížal do vašeho kompostu.

Swimplaces: mapa netradičních míst ke koupání v přírodě

Ocearch: aplikace a webová mapa pro živé sledování žraloků

Expats: mapa českých vědců v zahraničí

Bitperia: mapa obchodníků v ČR, kteří přijímají platby v kryptoměnách

SentCrypto: neveřejná mapa, na kterou uživatel dostane přístup po zaplacení

Related Posts

mpt-logo-white3_

Pracujte s daty nad mapou jako nikdy dřív. Zobrazujte, sledujte a využívejte dynamická data ve prospěch svého projektu.

Přidejte se k nám

eu-logo
EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Praha – pól růstu ČR

praha-logo

V roce 2020 získala firma Mapotic, s.r.o podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes II. výzvu specializovaných voucherů (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0./16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast frimy Mapotic s.r.o. na projektu Mapotic v místě realizace Praha za účelm zvýšení konkurenceschopnosti projektu. Očekávaným výstupem je inovace a uvedení na trh dalších služeb a produktů společnosti.

© Mapotic 2022 All rights reserved.