Laptop screen with interactive social map

Propojte lidi pomocí chytrých map!

Komunitní funkce Mapoticu jsou jednou z největších předností této mapové platformy. I proto ji někdy popisujeme jako „kombinaci skupin na Facebooku a Google map,“ a to hlavně díky možnostem interakce uživatelů s mapou, ať už jde o možnost přidávání nových míst, komentování nebo „likování“ míst, která do mapy přidali ostatní uživatelé nebo přímé kontaktování uživatelů, kteří místo přidali.

V jedné z posledních aktualizací jsme komponentu pro přidávání komentářů a hodnocení vylepšili. Pojďte se s námi podívat, co je nového!

Nástěnka mapy zobrazující nejnovější příspěvky, komentáře a hodnocení.

Vylepšené komunitní funkce

Tato aktualizace rozšiřuje možnosti přizpůsobení komentářů a hodnocení.

Komentáře a hodnocení jsou nově rozděleny do jednotlivých záložek. S rozšířením Admin Pro je možné nastavit, aby se zobrazovala pouze vybraná z těchto záložek (případně žádná). V případě, že administrátor mapy skryje komentáře a hodnocení, existující komentáře a hodnocení budou zachována a ve chvíli, kdy administrátor navrátí původní nastavení, se opět zobrazí.

Všichni administrátoři map (i map zdarma) mají stále možnost povolit nebo zakázat přidávání komentářů a hodnocení do mapy.

Výraznou proměnou prošla také funkce hodnocení – uživatelé nyní mohou spolu s hodnocením přidat také doprovodný text. Tato funkce je rovněž dostupná i pro mapy zdarma.

  • Možnost k bodu zájmu v mapě přidat spolu s „hvězdičkovým“ hodnocením i doprovodný text
  • Rozšíření možností nastavení komentářů a hodnocení
  • Možnost schovat sekci hodnocení a komentářů (případně obě)
  • Vlastníci map mají lepší kontrolu nad obsahem přidávaným do jejich mapy
Comments and Ratings tab in Mapotic smart map
The comments and ratings feature on a map

Efektivnější boj se spamem a závadným obsahem

Spousta map založených v platformě Mapotic bojovala se spamem a závadným obsahem přidávaným jejich uživateli.

Proto jsme administrátorům map přidali možnost nastavení schvalování veškerého obsahu přidávaného do mapy. Po aktivování této volby jsou veškeré komentáře přidané do mapy skryté, dokud je administrátor manuálně neschválí.

Toto nastavení buď povolí automatickou validaci nově přidaných komentářů, nebo zajistí, že každý nový komentář bude muset být schválen administrátorem.
Pod volbou Obsah -> Příspěvky v administrátorském panelu mapy může administrátor schvalovat nové příspěvky a komentáře přidané uživateli.

Kde najdu tato nastavení?

Nastavení, kterým dovolíte nebo zakážete uživatelům k místům přidávat komentáře a hodnocení, najdete v sekci Nastavení -> Rozšířené v administračním panelu vaší mapy.
AdminPro
Nastavení pro skrytí jednotlivých sekcí komentářů a hodnocení naleznete v nastavení placeného rozšíření Admin PRO v administračním panelu vaší mapy.

Related Posts

mpt-logo-white3_

Pracujte s daty nad mapou jako nikdy dřív. Zobrazujte, sledujte a využívejte dynamická data ve prospěch svého projektu.

Přidejte se k nám

eu-logo
EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Praha – pól růstu ČR

praha-logo

V roce 2020 získala firma Mapotic, s.r.o podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes II. výzvu specializovaných voucherů (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0./16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast frimy Mapotic s.r.o. na projektu Mapotic v místě realizace Praha za účelm zvýšení konkurenceschopnosti projektu. Očekávaným výstupem je inovace a uvedení na trh dalších služeb a produktů společnosti.

© Mapotic 2022 All rights reserved.