Stay Safe Covid Sign

Pandemie COVID-19 pevně sevřela svět a nás všechny zajímalo, kdy tato situace skončí. S příchodem vakcín konečně na konci tunelu světlo. Rozhodli jsme se ohlédnout zpět na některé z nejpopulárnějších map, které byly vytvořeny na podporu boje proti této pandemii.

1. Dáme roušky

Největší projekt iniciovala skupina IT dobrovolníků Česko.Digital. Jejich projekt Dáme Roušky oslovili během několika týdnů více než milion lidí a zprostředkoval odhadem předání asi 270 000 obličejových masek. Vzhledem k povaze naléhavé pandemické situace jsme museli jednat rychle a pro projekt Dáme roušky jsme do týdne vydali mapu na vlastní doméně. 

Tanto projekt naplno využil speciální interaktivní funkce Mapotic a některé jsme navíc pro tento účel vyvinuli. Mezi funkce, které byly pro projekt patří například tlačítko pro vzájemné navázání kontaktu mezi uživateli pomocí e-mailu, rychlá registrace uživatelů a možnost jejich vzájemné interakce (prostřednictvím hodnocení a komentářů), možnost přidávání nových bodů do mapy uživateli nebo možnost upravovat aktuální stav nabídky a poptávky a mnohé další.

Brzy po spuštění se na mapě začaly objevovat nová zajímavá místa. Kromě výrobců a zájemců o ochranné pomůcky bylo možné najít také další související důležité kontakty: sběrná a distribuční centra, opraváře šicích strojů, majitele 3D tiskáren a mnoho dalších poskytovatelů pomoci.

covid19mapdamerousky
Náhled mapy Dámeroušky

2. #Helpyourhood

Komunitní mapa jak má být! Zakladatelé projektu #Helpyourhood začali v době pandemie a souvisejících restrikcí mapovat bary a restaurace, které aktuálně stále poskytují své služby (např. formou okénka nebo rozvážky). Mapa je spojena se stejnojmennou Facebookovou skupinou s téměř 5 tisíci sledujících. Jejich cílem jako podpůrné skupiny je nabídnout rady a ověřené informace týkající se současné situace v České republice. Majitelé map vytvořili několik kategorií, které uživatelům umožňují filtrovat mapu, a snadno tak najít to, co hledají.

Covid Food Map Example
Náhled mapy #helpyourhood

3. Testovací místa COVID-19 v České Republice

Další velmi užitečná mapa, která byla vytvořena v době pandemie, obsahuje stovky míst v České republice, kde se lidé mohou nechat otestovat na COVID-19. Tato mapa rovněž nabízí pokročilé filtry, které uživatelům umožňují blíže specifikovat místo, které hledají (např. místa testující pouze samoplátce či na základě žádanky, možnost “drive-in” apod.). Jejich mapová data byla průběžně aktualizována, aby aktuální stav každého z těchto testovacích míst.

covidtestsitesmap
Náhled mapy testovacích míst COVID-19

Related Posts

mpt-logo-white3_

Pracujte s daty nad mapou jako nikdy dřív. Zobrazujte, sledujte a využívejte dynamická data ve prospěch svého projektu.

Přidejte se k nám

eu-logo
EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Praha – pól růstu ČR

praha-logo

V roce 2020 získala firma Mapotic, s.r.o podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes II. výzvu specializovaných voucherů (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0./16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast frimy Mapotic s.r.o. na projektu Mapotic v místě realizace Praha za účelm zvýšení konkurenceschopnosti projektu. Očekávaným výstupem je inovace a uvedení na trh dalších služeb a produktů společnosti.

© Mapotic 2022 All rights reserved.