? NOVINKY ?
Vytvořen nový placený Addon pro hostitele Airbnb nazvaný „Superhost“ (skrytá mapa, QR kód)
Update webového frameworku Angluar na novější verzi
Editor stránky “About us” změněn a je teď více „user-friendly“
Odstranění tlačítka přidat místo, když je to tato funkce v administraci mapy zakázána
Pozměněna komprese fotek ve feedu
Upraven zoom mapy a doplněny ovládací prvky u nižších rozlišeních
? BUGY ?
Hodnocení míst opraveno (zaokrouhlování a okamžité načtení)
Vypnuté odkazy v hlavičce se projeví pouze na subdoméně (na doméně Mapotic.com zůstanou)
Při editaci místa se neukládal field select
Při zakládání atributu nefungoval výběr možnosti
? APPKY ?
Redesign a změna brandingu aplikace Nový Prostor (nově Dobromappka) a postupný update designu dalších aplikací

Ukázka aplikací:

Starý design aplikace
Nový design aplikace

 

Related Posts

mpt-logo-white3_

Pracujte s daty nad mapou jako nikdy dřív. Zobrazujte, sledujte a využívejte dynamická data ve prospěch svého projektu.

Řešení

Přidejte se k nám

eu-logo
EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Praha – pól růstu ČR

praha-logo

V roce 2020 získala firma Mapotic, s.r.o podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes II. výzvu specializovaných voucherů (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0./16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast frimy Mapotic s.r.o. na projektu Mapotic v místě realizace Praha za účelm zvýšení konkurenceschopnosti projektu. Očekávaným výstupem je inovace a uvedení na trh dalších služeb a produktů společnosti.

© Mapotic 2022 All rights reserved.