Mapy přitahují lidi od nepaměti. Jsou zajímavé napohled a vzbuzují touhy po vzdálených místech. Mapa je v mnoha případech nejpřehlednější formou prezentace informací. Říká se, že jeden obrázek vydá za tisíc slov. To platí i o mapách.

Tak jako se v posledních dvou dekádách zásadně proměnil způsob komunikace a prezentace informací na internetu, proměnily se i mapy a možnosti jejich využití. Mapy jsou dnes chytřejší, interaktivní, neustále dostupné v mobilu a umí spoustu věcí. Díky tomu se stávají užitečnými a často nepostradatelnými pomocníky pro širokou paletu cílových skupin. Jsou zdrojem zábavy jednotlivců, usnadňují život zájmovým skupinám a komunitám a podporují byznys podnikatelů a firem. Pojďte se s námi podívat na konkrétní příklady zajímavého využití map. Třeba zjistíte, že by se mapa hodila i vám.

Jak slouží mapy jednotlivcům

Mapa může být šikovným nástrojem, jak se podělit se svými přáteli o to, co vás zajímá, baví a kde se cítíte dobře. Můžete se s nimi podělit o krásná místa z dovolené, o své oblíbené podniky nebo třeba i o svá tajná místa, kam chodíte na houby či jiné plody.  Mapa může být zcela soukromá a sloužit jen úzkému okruhu přátel, kterým o ní dáte vědět.
Nebo naopak tušíte, že by téma mapy mohlo zaujmout více lidí (třeba mapa hospod s řemeslnými pivy nebo tipy na zajímavé galerie) a budete rádi, když vám ostatní budou přidávat, hodnotit či komentovat nová zajímavá místa. Pak se vyplatí mapu zveřejnit a dát o ní vědět lidem třeba na sociálních sítích. Mapa se tak může slušně rozrůst a můžete díky společnému tématu navázat i nová přátelství.
Jednotlivci nejčastěji zakládají mapy proto, aby uchovali přehled o místech, která je zajímají, a aby inspirovali a rozšiřovali obzory svého okolí. Jednotlivá místa můžete hodnotit, sdílet na sociálních sítích a plnit zajímavým obsahem jako např. texty, fotografiemi či, videi.

Příklady: Oblíbená místa z dovolené, Oblíbené podniky, Místa na piknik, Navštívené galerie, Kam na brusle, Skvělá místa na kolo, Where I made love (kde jsem se miloval), Nejlepší místa na rande, Mapujeme Nepomuckého, Kde je panenka Marie, atd.

Jak využívají mapy komunity

Komunitou rozumíme širší skupinu lidí, kteří sdílí společné zájmy nebo mají specifické potřeby. Mapa může posloužit jako ideální nástroj k řešení těchto potřeb nebo k rozvíjení společných zájmů.
Mapotic vznikl jako nástroj digitálních interaktivních map, jejichž smyslem bylo řešit určité potřeby společné širšímu okruhu lidí. Naší první komunitní mapou byl projekt zajímavých míst ke koupání Kdesekoupat.cz. Další užitečná mapa řešila potřeby vozíčkářů dostat se bez bariér za kulturou či na úřady. Tak vznikl projekt Vozejkmap, který získal několik ocenění. Pracuje s otevřenými daty a dnes poskytuje podklady dalším několika projektům. Někoho možná překvapí, že jednou z nejpopulárnějších map na Mapotic je WC kompas, který mapuje veřejné toalety. Mapa, která původně vznikla z naléhavé potřeby lidí trpících střevními problémy, si rychle získala oblibu u široké veřejnosti.

Přesně tak komunitní mapy fungují. Pokud mapa přináší komunitě zřejmý užitek nebo jde o něco zábavného či jedinečného, vezme ji za svou. Dokážete-li lidi pro mapu nadchnout, rádi pomohou s jejím rozvojem a s přidáváním dalších míst. Tento typ map mívá největší úspěch a zároveň jde o nejrychleji rostoucí mapy, které zároveň slouží jako sociální síť.
Příklady: Kam do Chorvatska se psem, Nebezpečné vlakové přejezdy, Nebezpečná místa pro motorkáře (např. se štěrkem v zatáčkách), Kompostování ve městech, Lokální bioprodukty, Málo známá turistická místa, Super atrakce pro děti apod.

Pro firmu

Firmy využívají mapy nejčastěji k tomu, aby zlepšily svůj servis pro klienty nebo aby upoutaly pozornost specifické cílové skupiny na svoji aktivitu, službu či produkt. Množství funkcí, které obsahují dnešní chytré mapy, vede k tomu, že jsou stále častěji a rafinovaněji využívány k marketingu, k budování komunit kolem značky a jako přímý nástroj zvyšování prodejů. Některé firmy však jdou ještě dál a na mapě svůj byznys přímo staví.

 Mapa jako nástroj marketingu, sběru dat a zákaznického servisu

Jeden ze způsobů chytré marketingové práce s mapou nám ukazuje firma Smarty. Ta svým klientům představila mapu míst, kde lze nápoj koupit a záhy začala využívat dalších šikovných funkcí. Uživatelé jednotlivá místa hodnotí a pokud někde Smarty dojde, okamžitě na to upozorňují. Podněty zákazníků firma okamžitě řeší na Facebooku, kde zákazníkům ihned poskytuje zpětnou vazbu.
Smarty zároveň mapu používá ke komunikaci soutěží a informuje jejím prostřednictvím své zákazníky o přítomnosti Smarty na různých festivalech.
Smarty tak mapu využívá nejen k propagaci svých produktů, ale také jako interaktivní komunikační nástroj k podpoře zákaznického servisu a ke sběru důležitých dat. Dává tak zákazníkům najevo, že se o ně stará a že mu na nich záleží. Není divu, že zákazníci svůj drink milují a nedají na něj dopustit.

Žížalí čaj jde na dračku

Další firmy využívají možností chytrých map ještě intenzivněji a rozhodly se na nich svůj business do velké míry postavit. Jedním z inspirujících příkladů je obecně prospěšná společnost Kokoza. Ta propaguje lokálně uzavřený cyklus jídla a podporuje kompostování ve městech, komunitní zahrady a lokální pěstitele.
“Chceme, aby naši uživatelé měli možnost přidávat ke svým místům i produkty, jako jsou výpěstky z vlastní zahrádky, med z městské střechy, domácí koláče nebo naopak kvalitní kompost či žížalí násady, které jsou na naší mapě zatím nejpopulárnější. Uživatelé pak budou moci pomocí mapy své produkty nabízet a zájemci jednoduše vyhledávat. Podpoří to tak hlavní cíl Kokozy, kterým je lokální uzavřený cyklus jídla. Navíc nové funkce dají místním komunitám možnost si přivydělat díky fyzickému zprostředkování tohoto cyklu,” popsal svou vizi Jakub Reichl, který v Kokoze působí jako grantista Roku jinak. Dříve pracoval ve Vodafonu či jako seniorní konzultant v PricewaterhouseCoopers.

Kokoza tak mapu využívá nejen k podpoře svých bohulibých cílů, ale chápe ji jako nástroj, na kterém se odehrávají konkrétní obchody. Jedním z produktů, o které je velký zájem, je například žížalí čaj. Mapa by se v budoucnu mohla sama přímo financovat díky mikroplatbám a inzerci majitelů míst. Plánuje se také její napojení na facebookové události.

Mapa jako přidaná hodnota

S dalším zajímavým způsobem využití mapy přišla společnost Gymradio, která distribuuje hudbu, při níž se lidem dobře cvičí. Gymradio působí na globálním trhu a tak připravila světovou mapu fitness center. Mapa neobsahuje jen místa, kde zní Gymradio, ale má ambici být celosvětovou komunitní mapou fitness center, což by mohl být svého druhu jedinečný koncept. Svým potenciálním klientům nabízí přidanou hodnotu a získává si srdce návštěvníků i majitelů fitness center ještě před tím, než jim nabídne svůj produkt.

Další příklady z oceánu možností

Využití map pro komerční sektor je velmi široké a nabízí bezpočet možností. Jednou z nich je tzv. “embed” neboli vložení mapy do firemních webových stránek či integrace do mobilní aplikace. Pozorujeme, že o tuto funkci je stále větší zájem, protože většina firem svou potřebu mapy zatím řeší vloženou Google mapou. Ta ale nedokáže uspokojit rostoucí nároky. Strukturované informace, fotogalerie, videa, přehledné kategorie a pokročilé filtry jsou příklady argumentů, proč dát přednost chytrému embedu před klasickou Google mapou.
Mapu lze také napojit na API a automatizovat tak přenosy dat. Mapotic navíc umožňuje nebývale rychlé a snadné vytvoření mobilní aplikace. Mapu lze využít i jako platformu pro vytvoření soutěže a propojit ji s Facebookovou stránkou.

Mapové hry

S mapou je také možné si pořádně “zablbnout” i ve skutečné realitě. Zkuste na mapě postavit outdoorovou nebo městskou hru. Na hlavní stránce mapy můžete hráčům zadat úkoly, které mají plnit na různých místech. Nebo nechte zaměstnance na mapě vytvořit název firmy či nějaké slovo z míst, která navštíví. Může to být zajímavé zpestření v rámci teambuildingu. Příklady takových her najdete například zde nebo zde.

Pestrých možností map lze zkrátka využít všude, kde se nějaké aktivity vážou ke konkrétním místům. Pokud chcete upgradovat svoji starou mapu nebo dosud žádnou nemáte, rádi vám poradíme s jejím nastavením a implementací, abyste z ní měli co největší užitek.

Related Posts

mpt-logo-white3_

Pracujte s daty nad mapou jako nikdy dřív. Zobrazujte, sledujte a využívejte dynamická data ve prospěch svého projektu.

Řešení

Přidejte se k nám

eu-logo
EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Praha – pól růstu ČR

praha-logo

V roce 2020 získala firma Mapotic, s.r.o podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes II. výzvu specializovaných voucherů (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0./16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast frimy Mapotic s.r.o. na projektu Mapotic v místě realizace Praha za účelm zvýšení konkurenceschopnosti projektu. Očekávaným výstupem je inovace a uvedení na trh dalších služeb a produktů společnosti.

© Mapotic 2022 All rights reserved.