Epidemiologická opatření zavedená během pandemie COVID-19 ochromila turismus a před státní turistické kanceláře i destinační agentury, které mají rozvoj cestovního ruchu v popisu práce, postavila velkou výzvu. Po ukončení restriktivních nařízení, řeší subjekty v oblasti cestování a volnočasových aktivit, jak rozhýbat stagnující turistiku při absenci zahraničních návštěvníků. Podívejte se na pár užitečných tipů a inspirací, které v našem článku přinášíme.

Hrozby spojené s příchodem krize

Největší změny, které během šíření viru SARS-CoV-2 – v oblasti cestování nastaly, těžce dolehly na do té doby prosperující odvětví, které v řadě zemí zaujímá velkou část HDP. Globálně rostoucí turistický ruch zasáhly vládní nařízení, přísná omezení a radikální zákazy. Obrovským způsobem byl zasažen sektor gastronomických a rekreačních zařízení, značný pokles zisků zaznamenali manažeři firem aktivních na poli kulturních, sportovních a ostatních zábavních služeb, významné letecké společnosti se ocitly na hranici krachu.

Predikovaný příliv mezinárodních turistů v r. 2020: tři scénáře* (meziroční změna v %). *Scénáře: "postupné otevírání hranic v" 1 = červenci, 2 = září, 3 = prosinci. Zdroj: World Tourism Organization (UNWTO)

Situace destinačních agentur nebyla růžová ani před nástupem COVID-19; zejména oblast průvodcovských, rezervačních a souvisejících služeb v současnosti prochází dynamickými změnami. Globální firmy postupně začaly v posledních letech ukrajovat velkou část trhu lokálním poskytovatelům.

Šance, jak lépe vzdorovat hegemonii globálních obrů

Krize zapůsobila jako katalyzátor změn a dříve opomíjené technologie usnadňující přístup k aktuálním informacím získaly klíčový význam. Nástup a rozvoj digitalizace se ukázal jako stěžejní ve všech sférách lidské činnosti: platí to o školství či o státní správě stejně jako o místním cestovním ruchu. Nyní, po odeznění nejhorších následků pandemie a postupném odbourání překážek znesnadňujících volný pohyb osob, mohou místní podniky (tj. státy, regiony, konkrétní destinace) těžit ze své výhodné výchozí pozice.

Detailní znalosti lokálního trhu představují náskok těchto subjektů před konkurencí a s pomocí správných nástrojů mohou tyto podnikatelské subjekty lépe čelit vlivu globálních obrů, mezi něž patří např. průvodce GetYourGuide, recenzent hotelů, restaurací a památek TripAdvisor nebo ubytovací platforma Airbnb. Manažeři destinací jsou skutečnými experty ve své oblasti a kromě obdivuhodných vědomostí o daném regionu disponují i tvrdými daty. Jak je však využít ve svůj prospěch a s jejich pomocí přivést více návštěvníků?

Travel business crisis after covid-19 pandemic  graph

Motivace turistů k návštěvě nevytížených návštěvnických destinací

Z dat je již nyní patrné, že počet zahraničních návštěvníků bude letos rapidně nižší, a tak manažeři cestovních agentur nyní více pracují se segmentací tuzemských cestovatelů a snaží se najít způsoby, jak nahradit ušlý zisk, kterou předtím generovali zahraniční klienti nákupem lokálních produktů a využíváním místních služeb.

Ve skutečnosti dlouhodobou strategií mnoha destinačních či národních agentur je šířit cestovní ruch po celé zemi rovnoměrně a nasměrováním turistů do okrajových částí země posílit místní ekonomiku. Tento postup tedy současně řeší problém míst poškozených nadměrným turismem, prostřednictvím místních živnostníků prospívá rozvoji mikroregionů a propaguje méně konvenční způsoby objevování nových míst (agroturistika, zážitkové či ekologické cestování).

Využití geolokačních dat v rychle spustitelné mobilní aplikaci

V posledních 2 letech jsme v Mapotic vyvinuli řadu užitečných on-line nástrojů, jenž pomáhají cestovatelům lépe se zorientovat v nepřehledné nabídce. Naše mapová platforma bezplatně umožňuje zástupcům cestovních kanceláří nebo správcům konkrétní destinace okamžitě vytvořit webovou nebo mobilní aplikaci, která zobrazí zajímavý obsah. Flexibilita možných nastavení webových či mobilních aplikací vyhovuje různým typům klientů, kteří oceňují zejména tyto přednosti:

  • široká nabídka různých mapových vrstev včetně turistických map,
  • filtrování a přehledná kategorizace míst,
  • propojení s navigací,
  • možnost nechat spočítat dobu dopravy,
  • synchronizace dat s externím servery (zvláště užitečné pro kulturní, zábavné a společenské akce),
  • možnost ukládání oblíbených míst.

Nastavení individuální struktury aplikace či mapy je velmi jednoduché: po vyplnění základních údajů redakční systém zobrazí změny provedené na webu i v mobilní aplikaci okamžitě. Stejně tak je snadné vložit mapu na svůj web a propagovat ji na sociálních sítích (např. prostřednictvím soutěží). Další výhoda této platformy se naplno projeví právě v současné obtížné situaci: rychlost implementace a okamžité spuštění. Správci mapy mohou ihned atraktivní formou zobrazovat data s popisy míst, a takto motivovat celé rodiny, zájmové skupiny lidí i jednotlivce k návštěvě lokalit, které by jinak nikdy nepoznali. Nabídněte uživatelům možnost přidávat do mapy nová místa, komentovat je a hodnotit, popř. tyto body doplnit fotkami, videi a obrázky, trasami vhodnými pro rozmáhající se segment elektrokol nebo určenými pro seniory. To vše v přehledné administraci, která veškeré uložené změny ihned zobrazuje také v mobilní aplikaci. Jako modelový příklad doporučujeme podívat se na mobilní aplikaci, kterou jsme spustili pro CzechTourism a která pomáhá každý den s inspirací pro výlety mnoha lidem po celé ČR.

Related Posts

mpt-logo-white3_

Pracujte s daty nad mapou jako nikdy dřív. Zobrazujte, sledujte a využívejte dynamická data ve prospěch svého projektu.

Přidejte se k nám

eu-logo
EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Praha – pól růstu ČR

praha-logo

V roce 2020 získala firma Mapotic, s.r.o podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes II. výzvu specializovaných voucherů (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0./16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast frimy Mapotic s.r.o. na projektu Mapotic v místě realizace Praha za účelm zvýšení konkurenceschopnosti projektu. Očekávaným výstupem je inovace a uvedení na trh dalších služeb a produktů společnosti.

© Mapotic 2022 All rights reserved.